Giới thiệu

Làm chủ công nghệ, nổ lực vì mục tiêu cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu và cạnh tranh nhất, không chỉ cho ứng dụng hiện tại mà là giải pháp lâu dài. Đối tác -Hợp tác - Đồng hành -  Phát triển cùng thành công là lý do Vinet tồn tại và phát triển.

Về Vinet

Công ty Cổ phần VINET (VINET) được thành lập vào năm 2009 bởi một đội ngũ kỹ sư phần mềm có trên 10 năm kinh nghiệm, được tách ra từ các công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam kết hợp với các cá nhân nhân trẻ tài năng và nhiệt huyết. Với kinh nghiệm thưc tế nghiên cứu nhu cầu thị trường, các sản phẩm của VINET với mục tiêu "mang lại lợi ích tối đa cho các doanh nghiệp".

Giới thiệu

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với