Khách hàng

Khách hàng quyết định sự tồn tại của chúng tôi.Thành công của khách hàng là thước đo cho nỗ lực và trưởng thành của chúng tôi.

Triển khai Vportal cho 13 huyện và thành phố tỉnh quảng Ninh

Nằm trong đề án xây dựng chính phủ điện tử hàng đầu của tỉnh quảng Ninh. Vinet trúng thầu triển khai dự án trung tâm thông tin thư viện cho 13 huyện và thành phố của tỉnh quảng Ninh

Vinet triển khai hệ thống đo lường quảng cáo cho Vietnamnet

Nằm trong chiến lược phát triển mới, hướng tới một hệ thống cung cấp giải pháp truyền thông hoàn chỉnh.

Tòa soạn điện tử báo Ninh thuận

Báo Ninh Thuận điện tử, không chỉ là tờ báo điện tử mà là tòa soạn báo điện tử. bao gồm báo điện tử và các module hỗ trợ báo in và quản lý tòa soạn báo

Trung tâm lưu kí chứng khoán Vsd.vn

Trung tâm lưu kí chứng khoán Vsd.vn.Trung tâm dữ liệu Nơi lưu giữ và thông tin toàn bộ các dữ liệu về nhà đầu tư, tổ chức thị trường và các công ty đại chúng

Báo điện tử Dân Việt (danviet.vn)

Báo điện tử Dân Việt (danviet.vn). Báo điện tử ra đời muộn nhất nhưng thành công nhanh nhất trong làng báo chí việt nam

Chúng tôi làm việc với