phan phoi

Tư vấn nguồn nhân lực

04/10/2012

Mối quan tâm của Quý vị

  • Tìm kiếm đối tác thực sự có trách nhiệm trong việc tư vấn xây dựng qui trình hệ thống, đấu thầu chọn lựa phần mềm & phần cứng, quản lý dự án, đào tạo nhân sự, chuyển giao.
  • Chuẩn đoán hệ thống CNTT để hiểu rõ những rủi ro tìm ẩn, những yêu cầu cốt lõi cần thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn Doanh nghiệp.
  • An toàn dữ liệu và quản lý rủi ro có là mối quan tâm của Quí vị khi sử dụng dịch vụ CNTT. Chính sách và qui trình quản lý CNTT có được thực hiện ở các cấp độ Nhân sự và Bộ phận.
  • Điều hành và quản trị hệ thống CNTT và dịch vụ của nó có được lên kế hoạch và được thực hiện một cách triệt để.
  • Chiến lược CNTT có gắn kết với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Quí vị và Công ty.
  • Hệ thống thông tin quản lý có cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, giúp Quí vị ra quyết định.


Năng lực của chúng tôi

  • Các chuyên gia tư vấn dịch vụ CNTT của VINET đã được đào tạo trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và kiến thức để chuyển giao các giá trị tư vấn phù hợp với yêu cầu và mục tiêu quản lý của Quí vị.
  • Đội ngũ tư vấn dịch vụ CNTT của VINET là sự phối hợp hiệu quả từ các chuyên gia ở các lĩnh vực bao gồm tư vấn tài chính & kế toán; tư vấn triển khai giải pháp ERP, CRM, HRM, CMS, BI, PORTAL … tư vấn hệ thống hạ tầng cơ sở; kế toán trưởng; tư vấn quản lý; và các chuyên gia đào tạo có kinh nghiệm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hiểu rõ giá trị đích thực của việc triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT và tác động của nó đối với sự thay đổi của doanh nghiệp.
  • Từ kinh nghiệm, có nghĩa là chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn với phương pháp luận Signature/ Sure Steps đã được kiểm chứng thực tiễn; kinh  nghiệm thực tế; kinh nghiệm ngành nhằm chuyển giao các giải pháp tốt nhất, thỏa mãn các nhu cầu quản lý của Quí vị.

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với