Làm chủ công nghệ, nổ lực vì mục tiêu cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu và cạnh tranh nhất, không chỉ cho ứng dụng hiện tại mà là giải pháp lâu dài. Đối tác -Hợp tác - Đồng hành -  Phát triển cùng thành công là lý do Vinet tồn tại và phát triển.

VINET
win win solution

  • “Tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự tư vấn đầu tư và quản lý dự án của Vinet từ giai đoạn khởi động dự án đến lúc chuyển giao vận hành và phát triển.”
  • “Chúng tôi hài lòng khi chọn Vinet là đối tác bới vì chúng tôi không chỉ là việc xây dựng ứng dụng mà là sự phát triển liên tục theo yêu cầu nghiệp vụ.”

Nhà báo: Mai Ty
Tổng Biên Tập
Báo Ninh Thuận

Trần Hùng Thắng
Trường Phòng CNTT
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thấu hiểu qui trình tác nghiệp, đưa ra giải pháp tối ưu nhất không chỉ cho hiện tại mà cho lâu dài.

Đầu tư đúng hướng và quản lý đầu tư hiệu quả luôn là bài toán đau đầu cho các nhà quản lý CNTT.

Phát triển kinh doanh và thương hiệu hiệu quả với giải pháp và công cụ Vinet Marketing online.

VTC: Vinet cuộc sống số

Chúng tôi làm việc với