Blog

Vinet triển khai hệ thống đo lường quảng cáo cho Vietnamnet

19/02/2013

Báo Vietnamnet thông qua công ty cổ phần truyền thông Vietnamnet đã kí hợp tác chiến lược phát triển hệ thống đo lường quảng cáo và hướng tới hệ thống phân phối quảng cáo hoàn chỉnh trên toàn hệ thống và các đối tác của Vietnamnet.

Công ty Vinet tự hào là đối tác cung cấp và hỗ trợ vận hành hệ thống đo lường hiệu quả quảng cáo cho hệ thống báo vietnamnet.

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với