Blog

Vinet trở thành đại lý phân phối máy chủ IBM

12/10/2012

Sau thời gian tham gia tư vấn và triển khai các dự án cho các đối tác và khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ của IBM. Kể từ ngày 27 tháng 04 vinet chính thức trở thành đại lý phân phối chính thức của hãng IBM với các dòng máy chủ và các nền tảng công nghệ của IBM.

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với